Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας έχει συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΘΩΜΑΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΟΥΤΣ

ΜΕΛΟΣ:ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ

                                                              

 

 

Κύλιση στην Αρχή