Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας έχει συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΜΕΛΟΣ :ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                 ΜΕΛΟΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ

                                                                 ΜΕΛΟΣ: ΘΩΜΑΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

                                                                 ΜΕΛΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

                                                                 ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κύλιση στην Αρχή