Η MERIT ΧAΕΠΕΥ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες, έχει τη διάθεση τη γνώση και την ευελιξία να σας προσφέρει ό,τι θελήσετε ή ό,τιχρειαστείτε στο πεδίο των χρηματιστηριακών επιλογών σας.
Στόχος μας είναι να σας βοηθούμε να ακολουθείτε τις κατάλληλες επενδυτικές επιλογές που ταιριάζοντας στο επενδυτικό σας προφίλ οδηγούν στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων σας, με δεδομένο τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, χωρίς εσείς να πρέπει να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο απ' όσον πραγματικά διαθέτετε.

Δεδομένου ότι οι 20 επιλογές εταιρειών (Merit Top 20) εισηγμένων στο Χ.Α. για τα υποδειγματικά χαρτοφυλάκια που καταρτίζει κάθε χρόνο το Τμήμα Μελετών & Αναλύσεων, έχουν μέχρι σήμερα καταγράψει σταθερά καλύτερες αποδόσεις από το Γενικό Δείκτη Χ.Α., θεωρούμε ότι μπορούμε να οροθετήσουμε και να καθοδηγήσουμε και τις δικές σας επενδυτικές επιλογές...

Απ' ό,τι φαίνεται το κάνουμε καλά...

  • Η οπτική της Merit
  • Ιστορικές αποδόσεις επιλογών Merit
Κύλιση στην Αρχή