Η Merit X.A.E.Π.E.Y. δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αυξήσουν τις αποδόσεις του κεφαλαίου τους μέσω επένδυσης των πιστωτικών υπολοίπων των χρηματιστηριακών τους λογαριασμών σε OVERNIGHT REPOS. Τα OVERNIGHT REPOS συνάπτονται μεταξύ της MERIT Χ.A.Ε.Π.Ε.Υ και των παρακάτω τραπεζών:

Τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών επενδύονται κατά την κρίση της διοίκησης σε αυτά τα προϊόντα με τα εξής κριτήρια: την παλαιότητα συνεργασίας μεταξύ του πελάτη και της MERIT Χ.A.Ε.Π.Ε.Υ., τον αριθμό, τη συχνότητα και την αξία των συναλλαγών του πελάτη, την αξία του χαρτοφυλακίου και το ύψος του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την επένδυση για λογαριασμό του πελάτη, σε OVERNIGHT REPOS θα κλείνονται χρηματικά υπόλοιπα άνω των 14.000 ΕΥΡΩ, δίχως ωστόσο να αποτελεί υποχρέωση της,ενώ για το κλείσιμο μικρότερου ύψους πιστωτικών υπολοίπων θα πρέπει να  επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας προκειμένου να δώσετε σχετική εντολή.Ο φόρος που αναλογεί στον πελάτη κάθε φορά ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αποδίδεται στο Δημόσιο μέσω της Τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως εξελίσσεται το μέγιστο επιτόκιο των overnight repos ημερησίως από την αρχή του έτους:


 EUR: Μέγιστο επιτόκιο overnight repos: 1.00%
EUR: Ελάχιστο επιτόκιο overnight repos: 0.75%
USD: Eπιτόκιο overnight repos: 0.85%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσατε με:
Tμήμα Ταμείου Χρημάτων
Υπεύθυνοι: Ζωή Κουή
Τηλέφωνο: 210-3671865

Κύλιση στην Αρχή