Συναλλαγές σε Μετοχές 

Το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο για την διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προσωπικό της εταιρίας που ασχολείται με τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών, ενεργεί με διακριτικότητα προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών όσο δυνατόν καλύτερα.
Οι εντολές πελατών, για συναλλαγές στο ΧΑ μπορούν να δοθούν 10:15 με 17:20. Απευθείας επικοινωνία με τα στελέχη του τμήματος συναλλαγών μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα 210-367-1821, 210-367-1833, και 210-367-1834.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσατε με:
Tμήμα Συναλλαγών Χ.Α. 

Υπεύθυνος: Θωμάς Τομαράς
Τηλέφωνο: 210-3671890
Υπεύθυνος: Ιωάννης Ντάουτς
Τηλέφωνο: 210-3671833/834/888


Συναλλαγές σε Παράγωγα

Η Merit X.A.E.Π.E.Y. είναι Διαπραγματευτής στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και άμεσο εκκαθαριστικό μέλος στην ΕΤ.ΕΚ. Το Τμήμα Διαπραγμάτευσης επί Παραγώγων δραστηριοποιείται στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης (options), σε χρηματιστηριακούς δείκτες και σε εισηγμένες μετοχές, τόσο για λογαριασμό πελατών της εταιρίας, όσο και για ίδιο λογαριασμό. Έτσι, η Merit X.A.E.Π.E.Y. διευρύνει το φάσμα των επενδυτικών επιλογών που παρέχει στους πελάτες της και γενικότερα συμβάλλει στην εξοικείωση των πελατών της με όλα τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόσο για αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) όσο και για κερδοσκοπία (speculation).

Οι εντολές πελατών, για συναλλαγές σε παράγωγα μπορούν να δοθούν 10:10 με 17:20. Απευθείας επικοινωνία με τα στελέχη του τμήματος παραγώγων μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα 210-3671836 και 210-3671810.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσατε με:
Τμήμα Συναλλαγών Χ.Π.Α.
Υπεύθυνη: 
Σοφία Γιαλαμά
Τηλέφωνο: 210-3671836/810

Κύλιση στην Αρχή