Η Merit X.A.E.Π.E.Y. διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία στην Χρηματιστηριακή αγορά καθώς και όλα τα κατάλληλα μέσα για την παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ειδικής διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα, διαθέτει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και σύστημα διαχείρισης των σχετικών με την ειδική διαπραγμάτευση κινδύνων. Η εταιρία εκπληρώνει το ρόλο του Ειδικού Διαπραγματευτή βάσει κανονισμών που θεσπίζονται από την ΕΧΑΕ.

Το τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης της Merit ΧΑΕΠΕΥ διαπραγματεύεται σήμερα δεκατρείς μετοχές μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Αναλυτικότερα:

 • Βιοχάλκο Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου
 • Byte
 • Εθνική Τράπεζα
 • Alpha Bank
 • Tράπεζα Πειραιώς
 • ΟΠΑΠ 
 • ΟΤΕ
 • ΔΕΗ
 • Eurobank
 • Jumbo (ΜΠΕΛΑ)
 • CNL ΕΚΕΣ - ΔΟΕΕ
 • Μυτιληναίος ΑΕ
 • ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ

 

Είναι ζητούμενο από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ,να προσπαθούν να βελτιώσουν διαρκώς το πρώτο και κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής: τη ρευστότητά της. Ο θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό προς την κατεύθυνση αυτή ,όσο περισσότερο υιοθετείται από τα μέλη και τις εισηγμένες. Οι εντολές του Ε.Δ στο σύστημα συναλλαγών συμβάλλουνστην αύξηση της εμπιστοσύνης όλων των κατηγοριών επενδυτών προς τις μετοχές ,αφού υπάρχει διαρκώς διαθέσιμος τόσο αγοραστής όσο και πωλητής μετοχών. Η δυνατότητα δηλαδή αγορών και πωλήσεων των μετοχών από τους επενδυτές , χωρίς "βίαιες αναταράξεις" λόγω απότομων μεταβολών των τιμών, είναι και το μεγαλύτερο όφελος από τις εν λόγω συναλλαγές.

Επομένως, στόχος του συγκεκριμένου τμήματος είναι:

 • η βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών
 • η αύξηση της εμπορευσιμότητας
 • ο περιορισμός των έντονων διακυμάνσεων και κατ΄επέκταση,
 • η αύξηση και η αξιοπιστία της μετοχής αλλά και της ίδιας της εταιρείας
 • η ευκολότερη η πρόσβαση των θεσμικών επενδυτών και γενικότερα μεγάλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων αλλά και ιδιωτών επενδυτών στη μετοχή.


Το Χρηματιστήριο Αθηνών δίνει ιδιαίτερο ειδικό βάρος στο θεσμό της Ειδικής Διαπραγμάτευσης και αξιολογεί κάθε τρίμηνο τις επιδόσεις των ειδικών διαπραγματευτών, γεγονός που δηλώνει την σπουδαιότητα και σοβαρότητα του θεσμού αυτού.

Η Merit ΧΑΕΠΕΥ διαθέτει ένα από τα πλέον αξιόλογα, παραγωγικά και αποδεδειγμένα επιτυχημένα τμήματα ειδικής διαπραγμάτευσης , κάτι το οποίο δηλώνεται, όχι μόνο από τον μεγάλο αριθμό ειδικών διαπραγματεύσεων που έχει αναλάβει, αλλά και από τις άριστες επιδόσεις για τις οποίες διακρίνεται.

Εισηγμένες εταιρείες που έχουν σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης στην Merit ΧΑΕΠΕΥ έχουν ιδιαιτέρως ικανοποιητικό ημερήσιο όγκο συναλλαγών, "ορθή χρηματιστηριακή εικόνα'', εξαιρετική χρηματιστηριακή πορεία, με επακόλουθο ενδιαφέρον από ξένα χαρτοφυλάκια.

Κατά συνέπεια τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων ,απεικονίζονται στη χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών της, γεγονός το οποίο συμβάλλει άμεσα και έμμεσα στην υλοποίηση των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, μέσω της αποτελεσματικής προσφυγής των εταιρειών για άντληση κεφαλαίων στη χρηματιστηριακή αγορά .

Κύλιση στην Αρχή
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Πληροφορίες Ok Δε συμφωνώ