Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

 

Η Merit Χρηματιστηριακή μέσα από την ιστορία της, την παράδοση και τη διαχρονική της παρουσία λειτουργεί με γνώμονα την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την προσήλωση στην ποιότητα, αξίες που της προσδίδουν χαρακτηριστικά όπως ευελιξία, υπευθυνότητα, εγγύτητα και προσήνεια με τον πελάτη.

 

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών κάθε επενδυτή, εμείς, οι άνθρωποι της Merit δίνουμε έμφαση στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών μας.

 

Καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών παρέχοντας τους μια ολοκληρωμένη σειρά επενδυτικών υπηρεσιών, όπως:

 

  • Συναλλαγές στις Εγχώριες & Διεθνείς Αγορές
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών
  • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής & Διαχείρισης Διαθεσίμων
  • Ειδική Διαπραγμάτευση σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  • Έρευνα & Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Υπηρεσίες Corporate Finance

 

Για την άριστη υλοποίηση των ανωτέρω παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υψηλή αξία του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τη διαρκή επιμόρφωση και προσέλκυση νέων εξειδικευμένων στελεχών.

 

Έχουμε υιοθετήσει σύγχρονη δομή οργάνωσης & πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, που διασφαλίζουν την προσαρμογή της Εταιρίας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες και στην ανάγκη διαχείρισης των αναδυόμενων κινδύνων.

 

Είναι ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω που μας οδηγεί στο να δημιουργούμε υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο για τους πελάτες όσο και για τους μετόχους μας.

 

Αναλυτικά η Οργανωτική μας Δομή, εδώ 

 Δείτε την Εταιρική μας Παρουσίαση, εδώ